Wyszukiwarka - Przewodnicy
Liczba elementów: 19
Przewodnik turystyczny po Katowicach i po obszarze województwa śląskiego, przewodnik po obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego (Kopalnia Guido, Sztolnia Królowa Luiza); oprowadza w języku polskim, francuskim.
Przewodnik turystyczny po Katowicach, miasta GOP i po obszarze województwa śląskiego, beskidzki (Beskidy Zachodnie), Babiogórski, Ojcowski Park Narodowy, pilot wycieczek; oprowadza w języku polskim.
Przewodnik turystyczny po Katowicach i GOP oraz terenowy po obszarze województwa śląskiego; przewodnik po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, przewodnik górski beskidzki;
Przewodnik miejski po obszarze województwa śląskiego. Przewodnik po Szlaku Zabytków Techniki oraz po obiektach postindustrialnych: Kopania Guido w Zabrzu, Sztolnia Królowa Luiza w Zabrzu, Osiedle Nikiszowiec i Muzeum Śląskie w Katowicach, Radiostacja w Gliwicach i Kanał Gliwicki,...
Przewodnik miejski po Katowicach oraz GOP. Pilot wycieczek po byłych Austro-Węgrach.
Przewodnik turystyczny po Katowicach i GOP oraz terenowy po obszarze województwa śląskiego; przewodnik beskidzki (całe Beskidy), ...
Przewodnik turystyczny miejski po Katowicach i GOP oraz po obszarze województwa śląskiego; ...
Przewodnik turystyczny miejski po Katowicach i GOP oraz terenowy po obszarze województwa śląskiego; przewodnik beskidzki (całe Beskidy), ...
Przewodnik turystyczny po obszarze województwa śląskiego oraz miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (w tym po mieście Katowice), przewodnik po Ojcowskim Parku Narodowym; ...
Przewodnik turystyczny po obszarze województwa śląskiego oraz po mieście Katowice, terenowy, miejski; ...
Przewodnik miejski po GOP, terenowy po województwie śląskim, po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, górski, beskidzki (Beskid Zachodni II klasa); ...
Przewodnik turystyczny miejski po Katowicach i GOP oraz po obszarze województwa śląskiego; ...