Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Miejscowość:
Katowice
Odsłuchaj tekst
Dodaj do planera

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jest jedną z najstarszych uczelni na Górnym Śląsku. Powstał w grudniu 1936 r., a 11 stycznia 1937 r. odbyła się pierwsza inauguracja roku akademickiego. Jest także jedną z pięciu państwowych uczelni ekonomicznych w kraju i największą uczelnią w regionie kształcącą w zakresie nauk społeczno-ekonomicznych blisko 10 000 studentów.

Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach funkcjonują 44 katedry na 4 wydziałach: Ekonomii, Finansów, Informatyki i Komunikacji oraz Zarządzania. Uniwersytet realizuje kształcenie także w Filii w Rybniku. Uczelnia oferuje 24 kierunki studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz blisko 40 kierunków studiów podyplomowych.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jest także współorganizatorem wielu konferencji, w tym również anglojęzycznych, m.in.: International Scientific and Practical Internet Conference "Current Problems of Management, Finance and Public Governance in Modern Globalization Processes", której organizatorem był State Tax University w Irpieniu.

Więcej informacji o Uniwersytecie Ekonomicznym:

Katowice
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jest jedną z najstarszych uczelni na Górnym Śląsku. Położony w samym centrum konurbacji górnośląskiej przyciąga wzrok w panoramie miasta. Nowoczesna infrastruktura i funkcjonalne wnętrze zachwycą nawet najbardziej wymagających a zastosowanie najnowszych rozwiązań technologicznych czyni z niego swoiste centrum konferencyjno-szkoleniowe. Budynek CNTI (7005 m²) pełni funkcje dydaktyczno-naukowe uniwersytetu. Działalność Centrum ma pomóc wzmacniać współpracę z sektorem biznesowym w zakresie kreowania i zastosowania ICT (Information and Communication Technology).

 

Lokalizacja:

Ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice
Gmina: Katowice
Powiat: Katowice


Kategoria: 
Organizator

Kontakt:
Telefon: +48 322 577 000

Strona internetowa: http://www.ue.katowice.pl
Pogoda
Katowice