Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Miejscowość:
Katowice
Odsłuchaj tekst
Dodaj do planera

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach to organizacja samorządu gospodarczego funkcjonująca od 1990 r. W swej działalności mocno podkreśla element promocji województwa śląskiego i promocji przedsiębiorczości tego regionu zarówno w kraju, jak i za granicą. Wspomaga przedsiębiorców w zakresie nawiązywania wzajemnych kontaktów biznesowych, a także w zakresie nawiązywania i prowadzenia współpracy z podmiotami zagranicznymi. Świadczy usługi szkoleniowe oraz doradztwo finansowe i prawne w sektorze MŚP. Jest głównym organizatorem Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz wydawcą czasopisma Wolny Rynek. Dysponuje nowoczesną aulą multimedialną oraz dwiema salami szkoleniowymi.

Więcej informacji o RIG:

Katowice
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach została powołana przez 103 założycieli 13 lutego 1990 roku. Jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą. RIG już od ponad 30 lat wspiera regionalny biznes i pobudza jego rozwój - także wśród ludzi młodych, będących u progu swojej kariery zawodowej. Prowadzi działalność w zakresie doradztwa biznesowego i komunikacyjnego na rzecz swoich Firm Członkowskich oraz pomaga nawiązywać kontakty z partnerami w kraju i z zagranicy.

 

Lokalizacja:

Ul. Opolska 15
40-084 Katowice
Gmina: Katowice
Powiat: Katowice


Kategoria: 
Organizator

Kontakt:
Telefon: +48 323 511 180

Strona internetowa: http://rig.katowice.pl
Pogoda
Katowice