Wydarzenie Muzealne 2021 roku

Data publikacji:
10 Listopad 2022
Odsłuchaj tekst

Ustanowione w 2006 roku Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne Roku przyznawane są za najwybitniejsze osiągnięcia z zakresu działalności muzealnej w województwie śląskim dla podkreślenia wagi ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego. Nagrody przyznawane są za wydarzenia, które miały miejsce w roku poprzedzającym daną edycję przyznawania nagród. Nagrodami honoruje się instytucje muzealne działające na terenie województwa śląskiego, których statut lub regulamin został uzgodniony z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2022 r. łączna pula nagród we wszystkich kategoriach wynosi  40.000 zł. Oprócz nagród mogą być również przyznawane wyróżnienia o charakterze honorowym
Wnioski o przyznanie Nagród Marszałka za Wydarzenie Muzealne Roku wraz z dokumentacją wydarzenia składane były w 4 kategoriach:

  • Wystawy,
  • Publikacje książkowe,
  • Dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych oraz popularyzacji
  • dziedzictwa kulturowego (w tym wydawnictwa multimedialne),
  • Dokonania z zakresu konserwacji.

Przewodniczącym Komisji Nagród Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne Roku  jest Pan Jakub Chełstowski  -  Marszałek Województwa Śląskiego.
Posiedzenie Komisji Nagród za wydarzenie muzealne roku 2021 odbyło się w dniu 6 czerwca 2022 r., od 30 maja 2022 r. członkowie Komisji zapoznawali się z nadesłanymi wnioskami. 15 muzeów z województwa śląskiego nadesłało łącznie 35 zgłoszeń w czterech kategoriach:

  • w kategorii wystawy -  wpłynęło 13 zgłoszeń
  • w kategorii publikacje książkowe – wpłynęło 7 zgłoszeń:w kategorii dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego (w tym
  • wydawnictwa multimedialne) – wpłynęło 10 zgłoszeń
  • w kategorii dokonania z zakresu konserwacji – wpłynęło 5 zgłoszeń.

źródło: Urząd Marszałkowki Województwa Śląskiego

Twoja ocena:
Ocena: 0.0 (Oddano 0 głosy)
Wyświetlenia:  12